สถิติผู้เข้าชม

735524
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
960
1033
3928
727655
8395
16663
735524

ความสำเร็จของโรงเรียน

Rate this item
(2 votes)

เกียรติประวัติของโรงเรียนที่ภาคภูมิใจ

 แสดงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ รางวัลที่ ได้รับ ปีการศึกษา 2558

          1. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ระดับดีเด่น อันดับ 2โครงการรณรงค์จังหวัดระนองปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2558จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

          2. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับจังหวัด การประกวด “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองประชนมายุ 5รอบ

          3. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเภทแผ่นป้ายโฆษณา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการ์ตูนสั้น ระดับจังหวัด จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

          4. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีพัฒนาการสูงสุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          5. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          6. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          7. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          8. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          9. รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ “สุดยอดเด็กใต้ก้าวไกลสู่สากล”

 

          10. ตารางสรุปรางวัล

 

ที่

ประเภท

ชื่อ - สกุล

ชื่อผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด/มอบ

1

สถาน

ศึกษา

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ระดับดีเด่น อันดับ 2โครงการรณรงค์จังหวัดระนองปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2558จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

จังหวัดระนอง

2

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับจังหวัด การประกวด สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองประชนมายุ 5รอบ

จังหวัดระนอง

3

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับเกียรติบัตร โรงเรียนสนับสนุนการประกวดสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

4

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีพัฒนาการสูงสุดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) สูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

5

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

สพม.14

6

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

7

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพม.14

8

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สพม.14

 

นักเรียน

 

 

 

 

 

เด็กหญิงศิรินทรา 

คงพระจันทร์

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชนะเลิศ

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาวกำไลทิพย์  อีดเกิด

นางสาวสุภารัตน์  หัสนีย์

นางสาวสุดารัตน์  อินตัน

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาววันวิภา  กันหะ

นางสาวสุภาพร  เอียดการ

นายอัมรินทร์  ทองสุข

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทป้ายโฆษณา(โปสเตอร์)

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

นางสาวสุนิสา  บุญเกิด

นางสาวกาญจนา  ต้นวงศ์

นางสาวโสรยา  คชสวัสดิ์

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ประเภทการ์ตูนสั้น เรื่อง วันนี้ที่รอคอย

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

เด็กหญิงสุนิตา   มะหนิ

เด็กหญิงมัสยา  กิจการ

เด็กหญิงอัสมา  สาลี

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์รางวัลชมเชย

ประเภทการ์ตูนสั้น เรื่อง วันนี้ที่รอคอย

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

 

 

1. เด็กชายศักดิ์ชาย  ประจงแก้ว

2. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วมีศรี

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นายจิรายุส  พุ่มเพ็ชร

2.นางสาววรรณวิษา  พุ่มเพชร

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงเจ๊ะโสม   เหมรา

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นายอนุชน  สวนสัน

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงสุธิณี  บิลเต๊ะ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท หญิง ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงสุธิณี  บิลเต๊ะ

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงมัสยา  กิจการ

2.เด็กหญิงสุมาลี  คชสวัสดิ์

3.เด็กชายอดิสรณ์  กล้าศึก

 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3   “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.นางสาวสุจิตรา  ผลเกลี้ยง

2.นางสาวสุนิสา  บุญเกิด

3.นางสาวอัญชนา  แก้วพารากำ

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงภัทร์ศราภรณ์  ภู่สกุล

2.เด็กหญิงอัสมา  สาลี

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

“เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายณัฐพล  เมตตาจิตร

2.เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูรัตน์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.นางสาววันวิภา  กันหะ

2.นายสุรเชษฐ์  พลเยี่ยมแสน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.4-ม.6   “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายชัยธวัช  ศรีนวล

2.เด็กหญิงศิริพร  มาร์คีบุตร

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  “เหรียญทองแดง”

 

สพม.14

 

 

1.นางสาวกาญจนา  ต้นวงศ์

2.นางสาวโสรยา  คชสวัสดิ์

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6  “เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นางสาวกำไลทิพย์  อีดเกิด

2.นายทศพร  คงเจริญ

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

ม.4-ม.6  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

 

1.เด็กชายกรวิชญ์  เพชรศรี

2.เด็กชายธนพล  หวานเย็น

3.เด็กชายวุฒิพร  งามจิตร

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ม.1-ม.3  “เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขุมทอง

2.เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองมีขวัญ

3.เด็กหญิงฮัสนี  เสนาธง

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.นางสาวปนัดดา  คงพระจันทร์

2.นางสาวปัทมา  คงพระจันทร์

3.นายอัมรินทร์  ทองสุข

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

“เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงรูกัยย่า  ถลาง

2.เด็กหญิงศิริรัตน์  ถลาง

3.เด็กหญิงสุนิตา  มะหนิ

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  เหรียญทอง”

สพม.14

 

 

1.เด็กหญิงนริศรา  โต๊ะหว่าง

2.เด็กหญิงวราภรณ์  นามโบราณ

3.เด็กหญิงศิรินทรา  คงพระจันทร์

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  “เหรียญเงิน”

สพม.14

 

          2. โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ได้รับโล่รางวัล การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 (คะแนนเฉลี่ยผ่าน MOU) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมุกดาราบิชวิลล่าแอนด์สปารีสอร์ท จังหวัดพังงา

 

Read 1422 times Last modified on วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558 04:32
Login to post comments