สถิติผู้เข้าชม

735512
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
948
1033
3916
727655
8383
16663
735512

ประวัติโรงเรียน

Rate this item
(5 votes)

ประวัติโรงเรียน

 

 

โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง เดิมชื่อโรงเรียนสุขสำราญ ได้รับอนุมัติให้สอนเป็นทางการในนามโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง ใช้ชื่อว่า โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สาขากำพวน เริ่มเปิดทำการสอนวันแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2536 นายบุญเกื้อ หลิมสกุล อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา เป็นผู้ดูแลสาขา ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกำพวน (1 ห้องเรียน) เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน มีนักเรียนทั้งสิ้น 57 คน ชาย 17 คน หญิง 40 คน ครูอาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่ได้รับอนุเคราะห์จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระนองและสำนักงานสามัญจังหวัดระนอง

ต่อมาได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านกำพวน ไปอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เดิม และได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่จากสภาตำบลกำพวน ในการไปอยู่ครั้งแรกนี้กรมสามัญได้มอบให้ นายสหัส สัจจา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกะเปอร์วิทยา รักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุขสำราญอีกตำแหน่ง ในปี 2537 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนได้ทั้งสิ้น 50 คน เปิดทำการสอนโดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดระนอง ผู้ปกครองและชาวบ้านช่วยจัดหาอุปกรณ์และช่วยจัดสร้าง

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2537 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายบุญเกื้อ หลิมสกุล อาจารย์ 2 ระดับ 6 ของโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุขสำราญ  จังหวัดระนอง

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2545 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายพิไชย ชั่งคิด อาจารย์ 2 ระดับ 6 ของโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมป์ จังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2545 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายปิติ ตั้งชูทวีทรัพย์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 ของโรงเรียนน้ำผุด จังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุขสำราญ

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายวิทยา วิริยพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุขสำราญ

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2550  ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายบุญมา ชะนิล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญ ได้เปิดทำการสอนสองหลักสูตรเรียนร่วม กล่าวคือ หลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และวิทยาลัยเกษตรระนอง เพื่อช่วยรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและชุมชนใกล้เคียงที่มีความต้องการอย่างหลากหลายในการได้รับบริการด้านการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีพ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปศึกษาในเมืองซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลประมาณ 90 กิโลเมตร ให้มีโอกาสในการได้รับการบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสุขสำราญเป็นโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีนักเรียนมีจำนวนห้องเรียนรวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 13  คน พนักงานราชการ 3  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน  และลูกจ้างประจำ 2 คน

 

Read 4088 times Last modified on วันจันทร์, 17 พฤศจิกายน 2557 14:56
Login to post comments